نمایش 1–8 از 24 نتیجه

نمایش 9 24 36

باتری اصلی آیفون iPhone 13 Pro Max

باتری اصلی آیفون iPhone 13 Pro Max

مشخصات و ویژگی های باتری اصلی آیفون iPhone 13 Pro Max
 • ظرفیت: 4352mAh
 • زمان مکالمه : 27:30 ساعت
 • زمان وبگردی: 20 ساعت
 • پخش فیلم: 24 ساعت
 • قابلیت فست شارژ: دارد
 • قابلیت شارژ بی سیم: دارد

باتری اصلی آیفون iPhone 13 mini

باتری اصلی آیفون iPhone 13 mini

مشخصات و ویژگی های باتری اصلی آیفون iPhone 13 mini
 • ظرفیت: 2438mAh
 • زمان مکالمه : 14 ساعت
 • زمان وبگردی: 13 ساعت
 • پخش فیلم: 13 ساعت
 • قابلیت فست شارژ: دارد
 • قابلیت شارژ بی سیم: دارد

باتری اصلی آیفون iPhone 13

باتری اصلی آیفون iPhone 13

مشخصات و ویژگی های باتری اصلی آیفون iPhone 13
 • ظرفیت: 3240mah
 • زمان مکالمه : 19 ساعت
 • زمان وبگردی: 16 ساعت
 • پخش فیلم: 17 ساعت
 • قابلیت فست شارژ: دارد
 • قابلیت شارژ بی سیم: دارد

باتری اصلی آیفون iPhone 12 mini

باتری اصلی آیفون iPhone 12 mini

مشخصات و ویژگی های باتری اصلی آیفون iPhone 12 mini
 • ظرفیت: 2227mAh
 • زمان مکالمه : 12 ساعت
 • زمان وبگردی: 12 ساعت
 • پخش فیلم: 12 ساعت
 • قابلیت فست شارژ: دارد
 • قابلیت شارژ بی سیم: دارد

باتری اصلی آیفون iPhone 13 Pro

باتری اصلی آیفون iPhone 13 Pro

مشخصات و ویژگی های باتری اصلی آیفون iPhone 13 Pro
 • ظرفیت: 3125mah
 • زمان مکالمه : 17 ساعت
 • زمان وبگردی: 17 ساعت
 • پخش فیلم: 19 ساعت
 • قابلیت فست شارژ: دارد
 • قابلیت شارژ بی سیم: دارد

باتری اصلی آیفون iPhone 12

باتری اصلی آیفون iPhone 12

مشخصات و ویژگی های باتری اصلی آیفون iPhone 12
 • ظرفیت: 2815mAh
 • زمان مکالمه : 19 ساعت
 • زمان وبگردی: 13 ساعت
 • پخش فیلم: 13 ساعت
 • قابلیت فست شارژ: دارد
 • قابلیت شارژ بی سیم: دارد

باتری اصلی آیفون iPhone 12 Pro

باتری اصلی آیفون iPhone 12 Pro

مشخصات و ویژگی های باتری اصلی آیفون iPhone 11 Pro
 • ظرفیت: 2815mAh
 • زمان مکالمه : 18 ساعت
 • زمان وبگردی: 12 ساعت
 • پخش فیلم: 14 ساعت
 • قابلیت فست شارژ: دارد
 • قابلیت شارژ بی سیم: دارد

باتری اصلی آیفون iPhone 12 Pro Max

باتری اصلی آیفون iPhone 12 Pro Max

مشخصات و ویژگی های باتری اصلی آیفون iPhone 12 Pro Max
 • ظرفیت: 3687mAh
 • زمان مکالمه : 21 ساعت
 • زمان وبگردی: 14 ساعت
 • پخش فیلم: 15 ساعت
 • قابلیت فست شارژ: دارد
 • قابلیت شارژ بی سیم: دارد